Máy in số thứ tự cho hệ thống lấy số

0909. 85 07 08